DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Modeller Kuramı II(ZORUNLU) ISB   510 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Varyans analizi modellerinde (Tek yönlü, İki yönlü) tahmin, tahmin edilebilirlik, test edilebilirlik kavramlarını incelemek.
Dersin İçeriği
Tek yönlü sınıflandırma modeli ve iki yönlü sınıflandırma modeli (dengeli ve dengesiz) için: Parametre vektörünün tahmini, Tahmin edilebilir fonksiyon; Yeniden Parameterlendirme; Yan koşullar; Kısıtlamalar; Hipotez tesi; Tam-indirgenmiş model yaklaşımı, genel lineer hipotezler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deneysel ve örneklem birimi kavramlarını bilmesi ve anlaması,
2) Varyans analizi (ANOVA) modellerinin mantığını anlaması,
3) Model parametre vektörünün tahmini ve tahmin edilebilir fonksiyon kavramını bilmeli,
4) Yeniden parametrelendirme yapabilmeli,
5) Yan koşullar ve kısıtlama kavramlarını bilmeli
6) ANOVA modelleri için hipotez testi yapabilmeli,
7) ANOVA modellerinde en küçük karelerin geometrik yaklaşımını bilmeli,
8) Test edilebilir hipotez ve Tam-İndirgenmiş model yaklaşımını öğrenmeli,
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tek yönlü sınıflandırma modeli okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İki yönlü sınıflandırma modeli okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Parametre vektörünün tahmini ve tahmin edilebilirlik okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yeniden parametrelendirme, yan koşullar okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 En küçük kareler tahmin edici, özellikleri ve geometrisi okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hipotez testi, test edilebilirlik okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tam indirgenmiş model yaklaşımı, genel lineer hypothesis okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Dengeli durum için tek yönlü sınıflandırma modeli okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Genel lineer hipotez testleri okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dengeli durum için iki yönlü sınıflandırma modeli okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kesişim ve esas etkiler için hipotez testleri okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Dengeli olmayan durum için tek yönlü sınıflandırma modeli okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kısıtlamalar okuma, literatür inceleme
15 Kısıtsız ve kısıtlı model okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar