DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Modeller Kuramı II(ZORUNLU) ISB   510 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Varyans analizi modellerinde (Tek yönlü, İki yönlü) tahmin, tahmin edilebilirlik, test edilebilirlik kavramlarını incelemek.
Dersin İçeriği
Tek yönlü sınıflandırma modeli ve iki yönlü sınıflandırma modeli (dengeli ve dengesiz) için: Parametre vektörünün tahmini, Tahmin edilebilir fonksiyon; Yeniden Parameterlendirme; Yan koşullar; Kısıtlamalar; Hipotez tesi; Tam-indirgenmiş model yaklaşımı, genel lineer hipotezler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deneysel ve örneklem birimi kavramlarını bilmesi ve anlaması,
2) Varyans analizi (ANOVA) modellerinin mantığını anlaması,
3) Model parametre vektörünün tahmini ve tahmin edilebilir fonksiyon kavramını bilmeli,
4) Yeniden parametrelendirme yapabilmeli,
5) Yan koşullar ve kısıtlama kavramlarını bilmeli
6) ANOVA modelleri için hipotez testi yapabilmeli,
7) ANOVA modellerinde en küçük karelerin geometrik yaklaşımını bilmeli,
8) Test edilebilir hipotez ve Tam-İndirgenmiş model yaklaşımını öğrenmeli,
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)