DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.