DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   ISB1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilimsel etik ve araştırma yöntemlerinin kavranmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmada temel kavramlar ve aşamaları, bilim, etik, araştırma, bilimsel araştırma, bilimsel yöntem konularının ele alınması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma yöntemi ile araştırma yöntemi arasındaki farkı anlar
2) Etik kavramını anlar
3) Etik ve ahlak arasındaki farkı kavrar
4) Bilimsel Araştırma yöntemlerini kavrar
5) Bilimsel araştırmalarda etik kavramını anlar
6) Nitel araştırma yöntemlerini anlar
7) Nicel araştırma yöntemlerini kavrar
8) Makale, tez nasıl yazılmalıdır konusunu kavrar
9) Bilimsel araştırmada etiğin önemini kavrar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim Yok Tartışma
Ödev
2 Bilimsel yöntem Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması Tartışma
Örnek Olay
3 Araştırma yöntemi, bilimsel araştırma yöntemi Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
4 Bilimin özellikleri Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
5 Bilim türleri Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
6 Nitel analiz yöntemleri Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
7 Nicel analiz yöntemleri Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
8 Ara Sınav Sınav
9 Bilimsel etik Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Etik ve ahlak Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
11 Bilimsel etik Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
12 Makale yazımında dikkat edilecek hususlar Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
13 Tez yazımı yazımında dikkat edilecek hususlar Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
14 Makale, tez tarama yöntemleri Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
15 Makale, tez tarama Önceki hafta verilen konulara ilişkin okuma ve araştırma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar