DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz (ZORUNLU) ISB   556 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çok değişkenli analizler için veri matrisinin hazırlanması ve veriye uygun yöntemin seçilerek analiz yapılması becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Rasgele vektörler ve matrisler, Çok değişkenli normal dağılım ve özellikleri, Çok değeşkenli dağılımlar (Chi-Square, Wishart, t, F, Dağılımları, Çok değişkenli regresyon modelleri, Sınıflandırmaya ilişkin yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çokdeğişkenli normal dağılım ve karesel formların dağılımını bilmesi,
2) Çok değişkenli verileri özetleme ve yorumlayabilmesi,
3) Çok değişkenli yöntemler ve tek değişkenli teknik arasındaki bağlantıyı anlaması,
4) Çok değişkenli yöntemleri uygun şekilde kullanabilmesi,
5) Çokdeğişkenli regresyon modeli için hipotez testi yapabilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rasgele vektörler ve matrisler Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çok değişkenli normal dağılım ve özellikleri Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Multivariate distributions (Chi-Square, Wishart, t, F, Hotelling T) Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Normallik, Küresellik ve bağımsızlık testi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Profil Analizi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çokdeğişkenli lineer regresyon tahmini ve hipotez testleri Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çokdeğişkenli lineer regresyon tahmini ve hipotez testleri Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Tek yönlü çokdeğişkenli varyans analizi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Çift yönlü çokdeğişkenli varyans analizi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tekrarlı ölçümler Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Diskriminant ve sınıflandırma analizi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Diskriminant ve sınıflandırma analizi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Temel Bileşenler analizi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kümeleme Analizi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Review the topics discussed in the lecture notes and sources Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar