DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi MGU   800 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İşletme Anabilim Dalında Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır
Dersin İçeriği
İşletme biliminde özel konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Problem çözme konusundaki temel aşamaları uygular.
2) Seçilen işletme anabilim dalı ile ilgili özel bir konuda danışman gözetiminde araştırma yapar.
3) Seçilen işletme anabilim dalı ile ilgili özel bir konuda danışman gözetiminde araştırma yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 genel olarak tez konusu nasıl belirlenir İlgili kaynakların okunması Tartışma
2 tez yazmadan önce yapılacaklar nelerdir tez içeriği nasıl planlanır İlgili kaynakların okunması Tartışma
3 tez yazmadan önce yapılacaklar nelerdir tez içeriği nasıl planlanır İlgili kaynakların okunması Tartışma
4 alanının tanıtımı İlgili kaynakların okunması Tartışma
5 paradigmalar İlgili kaynakların okunması Tartışma
6 tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular İlgili kaynakların okunması Tartışma
7 tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular İlgili kaynakların okunması Tartışma
8 Ara Sınav Sunuma hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 APA stilinin incelenmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
10 APA stilinin incelenmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
11 SBE'nin hazırladığı tez yazım klavuzunu inceleme İlgili kaynakların okunması Tartışma
12 içindekiler kısmının hazırlanışı İlgili kaynakların okunması Tartışma
13 dipnotlar ve kayankçanın önemi ve hazırlanışı İlgili kaynakların okunması Tartışma
14 tez izleme raporu yazma İlgili kaynakların okunması Tartışma
15 tez üzerinde değerlendirmeler İlgili kaynakların okunması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunuma hazırlık Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar