DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Pazarlama MG3   818 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı son yıllarda önemi hızla artan sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemelerin, işletmelerin bu hasssiyetle benimsedikleri iş yapış biçimlerinin ve tüketici karar alma süreçlerindeki etkilerinin ilgili alanda gelişen teori ve uygulamalar çerçevesinde anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama çevresi, sürdürülebilir tüketici davranışı, sürdürülebilir pazarlama stratejileri, sosyal pazarlama ve kurumsal sosyal sorumluluk konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sürdürülebilirliğin güncel pazarlama anlayışındaki ve pazarlama yönetimindeki yerini bilir
2) Sosyal ve çevresel faktörlerin pazarlama yönetimi uygulamaları ve yaklaşımlarında yarattığı değişimlerin işletme amaçları ve tüketici memnuniyeti açısından önemini kavrar.
3) çevresel yok olmanın etkilerini tüketiciler gözünden değerlendirebilir
4) çevreye duyarlı pazarlama stratejileri geliştirebilir
5) çevresel etki analizi yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Pazarlama düşüncesinin tarihi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama düşüncesinde sosyal ve çevresel konular Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Pazarlamada etik ile ilgili konular Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Sürdürülebilir pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Sürdürülebilir pazarlama çevresi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Sürdürülebilir tüketici davranışı: Gönüllü sadeleşme Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Sürdürülebilir pazarlama stratejisi ve karması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Çevreye duyarlı ürün, üretim ve fiyatlama stratejileri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Çevreye duyarlı ürün, üretim ve fiyatlama stratejileri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Çevreye duyarlı tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Çevreye duyarlı dağıtım, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Sosyal pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
15 Kurumsal sosyal sorumluluk Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar