DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Pazarlama düşüncesinin tarihi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama düşüncesinde sosyal ve çevresel konular Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Pazarlamada etik ile ilgili konular Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Sürdürülebilir pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Sürdürülebilir pazarlama çevresi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Sürdürülebilir tüketici davranışı: Gönüllü sadeleşme Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Sürdürülebilir pazarlama stratejisi ve karması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Çevreye duyarlı ürün, üretim ve fiyatlama stratejileri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Çevreye duyarlı ürün, üretim ve fiyatlama stratejileri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Çevreye duyarlı tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Çevreye duyarlı dağıtım, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Sosyal pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
15 Kurumsal sosyal sorumluluk Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar