DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Pazarlama MG3   818 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı son yıllarda önemi hızla artan sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemelerin, işletmelerin bu hasssiyetle benimsedikleri iş yapış biçimlerinin ve tüketici karar alma süreçlerindeki etkilerinin ilgili alanda gelişen teori ve uygulamalar çerçevesinde anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama çevresi, sürdürülebilir tüketici davranışı, sürdürülebilir pazarlama stratejileri, sosyal pazarlama ve kurumsal sosyal sorumluluk konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sürdürülebilirliğin güncel pazarlama anlayışındaki ve pazarlama yönetimindeki yerini bilir
2) Sosyal ve çevresel faktörlerin pazarlama yönetimi uygulamaları ve yaklaşımlarında yarattığı değişimlerin işletme amaçları ve tüketici memnuniyeti açısından önemini kavrar.
3) çevresel yok olmanın etkilerini tüketiciler gözünden değerlendirebilir
4) çevreye duyarlı pazarlama stratejileri geliştirebilir
5) çevresel etki analizi yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)