DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması MG3   803 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hilal İNAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin hizmet pazarlaması ve hizmetlere ilişkin izlenecek çeşitli stratejiler konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, hizmet kavramı ve temel özellikleri, hizmetin konumlandırılması, hizmetlerde ürün, fiyati dağıtım ve tutundurma stratejileri, hizmet kalitesi, intennette hizmet pazarlaması, uluslar arası hizmet pazarlaması, konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hizmet kavramının tanımını ve temel özelliklerini kavrar.
2) Yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamalarını ve önemini kavrar.
3) Hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılabilecek çeşitli fiyatlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.
4) Hizmetlere ilişkin tutundurma faaliyetlerinde izlenecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kullanılabilecek dağıtım kanalı alternatifleri hakkında bilgi sahibi olur.
6) Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejileri belirler.
7) Hizmet kalitesinin boyutlarını belirler ve geliştirilmesini sağlamak üzere öneriler sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hizmet Pazarlamasına Giriş genel giriş, makale ve örnek olayların paylaştırılması Tartışma
2 Hizmet kavramı makale ve örnek olaylar Tartışma
3 Hizmetlerin Temel Özellikleri makale ve örnek olaylar Tartışma
4 Hizmetin Konumlandırılması makale ve örnek olaylar Tartışma
5 Hizmet Ürününün Oluşturulması makale ve örnek olaylar Tartışma
6 Öz ve Destekleyici Hizmetlerin Anlaşılması makale ve örnek olaylar Tartışma
7 Hizmetlerde Fiyatlama makale ve örnek olaylar Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Hizmetlerde Tutundurma makale ve örnek olaylar Tartışma
10 Hizmetlerde Dağıtım makale ve örnek olaylar Tartışma
11 Talep ve Kapasite Yönetimi makale ve örnek olaylar Tartışma
12 Talep ve Kapasite Yönetimi makale ve örnek olaylar Tartışma
13 Hizmet Kalitesi makale ve örnek olaylar Tartışma
14 İnternet ve Hizmet Pazarlaması makale ve örnek olaylar Tartışma
15 İnternet ve Hizmet Pazarlaması makale ve örnek olaylar Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar