DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması MG3   803 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hilal İNAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin hizmet pazarlaması ve hizmetlere ilişkin izlenecek çeşitli stratejiler konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, hizmet kavramı ve temel özellikleri, hizmetin konumlandırılması, hizmetlerde ürün, fiyati dağıtım ve tutundurma stratejileri, hizmet kalitesi, intennette hizmet pazarlaması, uluslar arası hizmet pazarlaması, konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hizmet kavramının tanımını ve temel özelliklerini kavrar.
2) Yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamalarını ve önemini kavrar.
3) Hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılabilecek çeşitli fiyatlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.
4) Hizmetlere ilişkin tutundurma faaliyetlerinde izlenecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kullanılabilecek dağıtım kanalı alternatifleri hakkında bilgi sahibi olur.
6) Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejileri belirler.
7) Hizmet kalitesinin boyutlarını belirler ve geliştirilmesini sağlamak üzere öneriler sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)