DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması MGU1   801 5 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu çalışmanın amacı öğrencinin uzmanlaşmayı seçtiği alan ile ilgili bilgiye erişme, veri elde etme, etik kurallara uygun bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez konusu nasıl belirlenir Tez içeriği nasıl planlanır Tez yazmaya başlamadan önce yapılacaklar nelerdir Daha önce yazılmış olan tezlerin incelenmesi Tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular SBE'nin hazırladığı tez yazım klavuzunu inceleme İçindekiler bölümünün hazırlanışı Dipnotlar ve kaynakçanın önemi ve hazırlanışı Tez izleme raporu yazma Tez üzerinde değerlendirmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuyla ilgili literatür araştırması yapabilecektir.
2) Konuyu tanımlar İçeriğini belirler
3) Araştırma takvimini hazırlar
4) Bir konunun nedenlerini ve sonuçlarını araştırabilecektir.
5) Konunun nedenlerini yorumlar
6) Konunun nedenleriyle sonuçlarını ilişkilendirir
7) Bir araştırmanın sonuçlarını analiz edebilecektir.
8) Sonuçları sınıflandırır Sonuçları tartışır
9) Çalışmayı tez formatında sunar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusu nasıl belirlenir İlgili kaynakların okunması Tartışma
2 Tez içeriği nasıl planlanır Tez yazmaya başlamadan önce yapılacaklar nelerdir İlgili kaynakların okunması Tartışma
3 APA stili incelenmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
4 APA stili incelenmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
5 Tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular İlgili kaynakların okunması Tartışma
6 SBE'nin hazırladığı tez yazım klavuzunu inceleme İlgili kaynakların okunması Tartışma
7 İçindekiler bölümünün hazırlanışı İlgili kaynakların okunması Tartışma
8 Ara Sınav Sunuma hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma sorusunun analizi İlgili kaynakların okunması Tartışma
10 Araştırma sorusunun analizi İlgili kaynakların okunması Tartışma
11 Varılan sonuçların değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
12 Varılan sonuçların değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
13 Tez üzerinde düzeltmeler İlgili kaynakların okunması Tartışma
14 Tez üzerinde düzeltmeler İlgili kaynakların okunması Tartışma
15 Sonuçların düzenlenmesi ve raporlama İlgili kaynakların okunması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunuma hazırlık Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar