DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi MG3   820 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Deniz ZEREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlama ve İnovasyon teorisine hakim bir bakış yaratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders; inovasyon kavramı, türleri işlevleri, ürün ve hizmetler açısından farklılıkları, Pazarlamadaki yeri ve önemi, pazarlama inovasyonları ve yöntemi, inovasyonların pazarlanması ve yönetimi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama ve inovasyon arasındaki ilişkiyi açıklar.
2) Başarılı pazarlama stratejilerinin özelliklerini tanımlar.
3) Pazarlama ve inovasyon ilişkisine dair yazını takip eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş genel giriş, makale ve örnek olayların paylaştırılması Anlatım
Tartışma
2 Inovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
3 seçme teoriler makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
4 seçme teoriler makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
5 seçme teoriler makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
6 Tasarım süreci makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
7 Ürün konumlandırma makale ve örnek olaylar
8 Ara Sınav ara sınav Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Strateji ve Süreçler makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
10 Başarısızlık, Sebepleri ve Önleyici Faktörler makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
11 Pazar tanımlanması, fikir genelleştirme ve kabul görmüş yöntemler makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
12 yeni ürünler için ön Pazar tahminleri makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
13 piyasaya sürme ve satış stratejileri makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
14 Sunumlara hazırlık makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
15 sunumlar makale ve örnek olaylar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar