DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güncel Pazarlama Yaklaşımları MG3   813 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hilal İNAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı pazarlamadaki yeni yaklaşımları incelemek ve dolayısıyla öğrencilerin güncel pazarlama konularını takip etmeleri ve bu konularda detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders güncel pazarlama konularını ve bu konulara ilişkin yaklaşımları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler pazarlamaya ilişkin güncel konular hakkında bilgi sahibi olur.
2) Yeni pazarlama yaklaşımlarını inceler.
3) Yeni pazarlama konuları hakkındaki makaleleri araştırır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Genel giriş ve konu paylaşımı Anlatım
Tartışma
2 Post Modern Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
3 Yeşil Pazarlama, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
4 Yeşil Pazarlama, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
5 Veri Tabanlı Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
6 İnternette Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
7 İnternette Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Mobil Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
10 İçsel Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
11 Niş Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
12 Deneyimsel Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
13 Ağızdan ağıza pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
14 Değer Pazarlaması makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
15 İzinli Pazarlama makale ve örnek olaylar Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar