DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Perakendecilik Kuramı ve Uygulamaları MG3   812 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile, pazarlama sorunlarının açık ve net olarak tanımlanabilmesi, soruna uygun araştırma modelinin belirlenerek, gerekli bilgilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlar çıkartılarak yorumlanabilmesi becerisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Bu ders pazarlama araştırmasının tanımı, pazarlama araştırmasının çevresi, pazarlama araştırması türleri, pazarlama araştırması süreci ve hataları, veri toplama, ölçek ve ölçeklendirme, örnekleme, hipotez testleri ve veri analizi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Perakendecilik sektörüne ilişkin güncel teorik ve pratik altyapıya hakim olur.
2) Perakende yönetiminde akılcı karar verme, analiz ve analiz sonuçlarını değerlendirme yollarını öğrenir
3) Perakende işletme türleri ve yönetimi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
4) Perakendecilik sektöründe dağıtım kanalları ve bu kanalların yönetimi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Perakendeciliğe Giriş İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
2 Perakendeci İşletme Formatları İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
3 Perakendeciliği Etkileyen Çevresel Faktörler İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
4 Elektronik Perakendecilik İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
5 Perakendeci İşletmelerde Tüketici Davranışları İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
6 Perakendecilik Yönetim Stratejisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
7 Perakendeci İşletmelerde Organizasyon Ve İnsan Kaynakları İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
9 Perakendeci İşletmelerde Ürün Yönetimi, Kategori Planlaması Ve Satın Alma İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
10 Perakendeci İşletmelerde Satın Alma Süreci İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
11 Perakendeci İşletmelerde Tedarik Zinciri Ve Lojistik Yönetimi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
12 Perakendeci Mağazalarda Fiyatlandırma İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
13 Perakende Pazarlama İletişimi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
14 Perakendeci İşletmelerde Fiziksel Planlama, Atmosfer Ve Görsel Sunuş İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
15 Uluslararası Perakendecilik, Perakendeci İşletmelerde Müşteri Servisleri Ve Servis Perakendeciliği İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar