DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Pazarlama MG3   811 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hilal İNAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı stratejik pazarlama teorisine hakim bir bakış yaratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, stratejik Pazarlama planlaması, Pazarlama düşüncesinin gelişimi, rekabet ve konumlandırma stratejileri, Pazar odaklılık, müşteri analizi, yeni pazara giriş stratejileri, Pazar fırsatları ölçümü, stratejilerin uygulanması ve kontrolü konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerli ve yabancı yazında stratejik pazarlama teorisine hakim bir bakış açısına sahip olur.
2) Stratejik pazarlama planlaması gerçekleştirir.
3) Pazarlama düşüncesinin gelişimini açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Stratejik Pazarlama Planlaması Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Stratejik Analiz ve Pazar Fırsatları Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Sektör ve Rekabet Analizi Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Müşteri Analizi Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Pazar Çekiciği analizi Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Konumlandırma Stratejileri Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Yeni pazarlara giriş stratejileri Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Büyüyen Pazarlarda Pazarlama stratejileri Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Olgun Pazarlarda Pazarlama stratejileri Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Gerileyen Pazarlarda Pazarlama stratejileri Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Stratejilerin Uygulanması ve Performans Değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Sunumlar Sunuma hazırlık Anlatım
Tartışma
15 Sunumlar Sunuma hazırlık Gösteri
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar