DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Kuramı MG3   810 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serap ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama disiplinine temel teşkil eden kuramların gelişimi ve pazarlama araştırmalarında kullanımına ilişkin bilgilerin aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders pazarlama alanında sıklıkla kullanılan farklı disiplinlerden kuramları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama disiplininde kullanılan kuramlara ilişkin detaylı bilgi sahibi olur.
2) Pazarlama araştırmalarında kullanılan teorik modellerin gelişimine ilişkin altyapı sahibi olur.
3) Pazarlama biliminin doğuşu ve gelişimi hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim nedir Pazarlama bir bilim midir İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
2 Pazarlama bilimine eleştirel yaklaşım İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
3 Sosyal mübadele teorisi-Rasyonel seçim teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
4 Bekleyiş teorisi-Yeniliklerin yayılması teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
5 Atfetme teorisi-Eşitlik teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması
6 Vekalet teorisi-Teknoloji kabul teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
7 Sosyal ağlar teorisi-Bilişsel uyumsuzluk teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Rekabette karşılaştırmalı üstünlük teorisi-Beklenti teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
10 Gerekçeli eylem teorisi-Ürün yaşam döngüsü teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
11 Bağlılık-güven teorisi-İkna bilgi modeli İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
12 Pazarlamada dağıtım kanalı yönetimi kararları açısından işlem maliyeti analizi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
13 Planlı davranış teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
14 Genişletilmiş benlik teorisi-Sebep sonuç zinciri teorisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
15 Değişim teorisi-İknanın detaylandırma olasılığı modeli İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar