DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tüketici Davranışları MG3   809 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirirken ve sunarken hitap ettiği tüketicilerin, tüketici karar verme ve satın alma süreçlerinin ve bu süreçler üzerinde etkili olan faktörlerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders tüketici davranışları karar süreci ve bu süreci etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireylerin bir ürünü veya hizmeti satın alma davranışlarını şekillendiren psikolojik ve sosyo kültürel etkilerin neler olduğunu öğrenir
2) Psikolojik faktörlerin tüketici satın alma sürecinde yarattığı etkileri anlayarak etkin pazarlama stratejileri geliştirme becerisine sahip olur.
3) Sosyo kültürel faktörlerin tüketici satın alma sürecinde yarattığı etkileri anlayarak etkin pazarlama stratejileri geliştirme becerisine sahip olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici Davranışına Giriş İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
2 Tüketici Davranış Modelleri ve Tüketici Davranışı Pazarlama Stratejisi İlişkisi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
3 Öğrenme ve Bellek İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
4 Güdüleme ve İlgilenim İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
5 Duyum ve Algılama İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
6 Tutumlar ve Duygular İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
7 Kişilik ve Benlik İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Değerler ve Yaşam Biçimi İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
10 Grup Dinamiği, Danışma Grupları ve Aile İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
11 Kişisel Etkiler ve Yeniliklerin Yayılması İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
12 Sosyal Sınıf İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması
13 Kültür ve Alt Kültür İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
14 Tüketici Satın Alma Süreci İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
15 Tüketici Satın Alma Süreci İlgili bölümlerin ders kaynaklarından okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar