DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Pazarlama MG3   808 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, uluslararası ticaretin dinamik çerçevesi, küresel pazarların kültürel, politik, yasal ve iş sistemleri, rekabet, küresel piyasaların fırsatları ve nihayet küresel pazarlama strateji geliştirmenin yolları açısından uluslararası pazarlamayı incelemek ve öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders küresel pazarlama stratejisinin gelişimi, küresel pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, küresel rekabet, küresel iletişim stratejileri, küreselleşme ve pazarlama kararları konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası pazarlama literatüründe yer alan önemli makaleleri okur ve tartışır.
2) Küresel perspektife dayalı stratejik kararlar alma konularında anlayış geliştirir.
3) Uluslararası pazarlama literatüründe yer alan önemli makaleler ışığında grup projeleri yürütür.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küresel Pazarlama Stratejisinin Gelişimi ve Genel İlkeler İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Küresel Ekonominin Genel Özellikleri  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Küresel Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Küresel Pazarlarda Rekabet Avantajları ve Stratejileri  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
5 Küresel Pazar Seçme Kararları ve Giriş Stratejileri İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Küresel Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Planlaması İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Küresel Markalama Stratejileri  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
9 Küresel Ve Çok Kültürlü Pazarlarda Marka Konumlandırma İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Küresel Reklamcılık Stratejileri  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması
11 Küresel Firmalarda Kurum Kültürü ve Halkla İlişkiler  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Küresel Satış Yönetimi Stratejileri  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Küresel Pazarlar İçin Ürün Geliştirme ve Yenilik  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Küresel Pazarlarda Fiyatlama Süreci İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Küresel Pazarlarda Dağıtım Stratejileri ve Küresel Lojistik  İlgili bölümlerin önerileren kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar