DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bütünleşik Pazarlama MG3   807 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bütünleşik Pazarlama İletişiminin unsurları, önemi, işleyişi, uygulamaları ve teorik gelişimi hakkındaki detaylı bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, bütünleşik pazarlama iletişimi unsurları ve stratejilerine ilişkin konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir şirketin başarısı için kilit nokta olan tüm pazarlama iletişimi öğelerini bütünleştirmeyi öğrenir.
2) Bütünleşik pazarlama iletişiminin şirketin marka değerine olan katkısını araştırır.
3) Bütünleşik pazarlama iletişimi sürecini açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bütünleşik Pazarlama İletişimine Giriş ve teorik altyapı İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Pazarlama Sürecindeki Rolü İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Reklam ve tutundurma organizasyonu İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Tüketici davranışları Açısından Değerlendirilmesi İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
5 İletişim Süreci İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Kaynak, Mesaj ve Kanal Faktörleri İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Hedeflerin Belirlenmesi ve Bütçe İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Yaratıcı Planlama ve Geliştirme Stratejisi İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Yaratıcı Uygulama ve Değerlendirme Stratejisi İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
11 Medya Planlama ve Stratejisi İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Direk Pazarlama İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması
13 Internet ve Interaktif Medya İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Uluslar arası bütünleşik pazarlama iletişimi İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Bütünleşik pazarlama iletişminin etik ve sosyal tarafı İlgili bölümlerin ders ile ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar