DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklam MG3   804 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Deniz ZEREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Reklam teorisine hakim bir bakış yaratmak
Dersin İçeriği
Bu ders reklamın pazarlama yazınındaki yeri ve önemi, tarihçesi, türleri, reklam kampanyaları, reklamverenler ve reklam ajansları, reklam üretim süreci, reklam etkinliğinin ölçülmesi ,reklamda etik konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Reklam Teorisini tarihsel olarak açıklar.
2) Yerli ve yabancı reklam yazınını takip eder.
3) Reklamcılık hakkında zengin bir bakış açısı kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama bilim dalına ait kuramları açıklar.
X
2
Pazarlama alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar.
X
3
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır.
X
4
Pazarlama alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
5
Pazarlama yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilir
X
6
Pazarlama alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı pazarlama yönetimine katkı sağlar.
X
7
Pazar başarısını arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır.
X
8
Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alabilir, liderlik yapabilir ve etkin biçimde çalışabilir.
X
9
Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirebilir.
X
10
Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma becerisine sahip olur.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
12
Pazarlama alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
13
Pazarlama bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, pazarlama yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir.
X
14
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan pazarlama yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reklam Giriş genel giriş, makale ve örnek olayların paylaştırılması Anlatım
Örnek Olay
2 Reklam kavramı Pazarlama karmasındaki ve iletişimdeki yeri makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
3 Dünyada ve Türkiyede reklamın tarihçesi makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
4 Reklam işlevi makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
5 Reklam türleri makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
6 Reklam verenler makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
7 Reklam ajansları makale ve örnek olaylar
8 Ara Sınav ara sınav Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Reklam kampanyaları makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
10 Reklam üretim süreci makale ve örnek olaylar
11 Reklam ortam ve araçları makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
12 Reklam ortam ve araçları (Devam) makale ve örnek olaylar
13 Medya planlaması makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
14 Reklam etkinliği makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
15 Reklam etiği makale ve örnek olaylar Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar