DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimaride Kullanılar Camlar I STA   881 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Suna ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Camın tanımını özelliklerini, mimaride kullanılan cam çeşitlerini, özelliklerini üretimini açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği
Yapı malzemesi olarak camın tanımı ve özellikleri, mimaride kullanılan camların sınıflandırılması (normal cam, yüzey kaplamalı cam, güvenlik camları, cam tuğlalar, tabakalı camlar v.b.), mimari tasarımda cam benzeri malzeme kullanımı (pleksigals, polikarbonat vb.)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Camların tarihsel süreçlerini açıklar.
2) Camın oluşumunu tanımlar.
3) Cam türlerini kendi ifadesi ile açıklar.
4) Camın tasarım malzemesi olarak kullanımının önemini belirtir.
5) Camın kullanıldığı mekanları açıklar.
6) İç ve dış mekanda kullanılan camların üretim yöntemlerini açıklar.
7) Mimaride kullanılan camların aydınlatma açısından önemini açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)