DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanatsal proje tasarlanma yöntemlerinin tartışılması, incelenmesi, örnek seçimi, örneklerin analitik olarak yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Sanatsal proje olarak, mimari seramiklerin tasarlanması, seramik heykelsi nesnelerin irdelenmesi, analitik çözümlemelerin tartışılması, yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Uygulama projesi olarak sanatsal mimari seramik projesi tasarlanması, seramik heykelsi nesne projesi hazırlama yöntemlerini uygulamalı olarak projelendirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Mimaride uygulanmak üzere proje detaylarını deneysel olarak hazırlanması, çamur ve sır hazırlama yöntemlerinin deneysel olarak çalışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Projenin modellemesi, biçimsel düşünce oluşturması, projenin malzeme ile görselleştirilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Projenin uygulanmasında kullanılacak renk maddelerinin, renkli sırların, reaktif boyaların ve astarların yapım yöntemlerinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Boyar madde hazırlama işlemleri, renkli astar araştırma yöntemlerinin laboratuvar ortamında uygulamalı olarak deneme çalışmalarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Proje uygulamasında kullanılacak sanatsal sırlar ve renk maddelerinin prototip proje parçasında uygulanması ve fırınlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 1050-1100-1150 derece sıcaklıklarda malzemenin ve projenin özgünlüğünün incelenmesi ve yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Projeye uygun sanatsal niteliği olan aydınlatma elemanı tasarlanması ve projenin uygulanacağı yüzeyde projenin aydınlatılma yöntemlerinin araştırılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Işık ve sanatsal proje ilişkisinin gün ışığında ve yapay ışıkta görsel etkisinin incelenmesi ve yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Heykelsi nesnelerde ışık ve aydınlatma yöntemlerinin deneysel olarak incelenmesi, direkt ve endirekt aydınlatma tekniklerinin görsel olarak yorumlanması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Kurutulan proje uygulamasının 1000 derece sıcaklıkta ilk fırınlamasının yapılması ve fırınlanan uygulamanın renklendirilip tekrar 1050-1000-1200 derece sıcaklıklardan birisi seçilerek son fırınlamanın yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Uygulamanın son durumunun her açıdan değerlendirilmesi ve projenin hikayesinin yazılı olarak anlatımı Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar