DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sır ve Boya Teknolojisi I STA   869 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sır ve Boya dersi, öğrencinin lisans döneminde almış olduğu bilgi ve becerilerini kullanarak, her yıl belirlenen bir konu ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapabilmesini ve bu araştırmalar doğrultusunda uyguladığı deneysel çalışmaları sunabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Seramik sır ve boyalarında kullanılan bütün kimyasal maddelerin özellikleri, yapıları, kullanımını kavrayabilme, kimyasal madde ve seramik bünye ilişkisini anlayabilme, fırınlama süreçlerinde kimyasal bileşiklerin davranışları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sır hammaddelerini tanır ve özelliklerini açıklayabilir.
2) Sır hammaddelerini kullanarak yeni sır reçeteleri oluşturabilir
3) Sır hammaddelerini kullanarak yeni sır reçeteleri oluşturabilir
4) Oluşturduğu sır reçetelerini yorumlayabilir
5) Sır reçetelerini uygulama yapacağı seramik bünyeyi tanır
6) Hazırlamış olduğu sırları fırınlayarak sonuçlarını değerlendirebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sır hammaddeleri ve özellikleri hammaddeleri bilerek derse gelir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sır nedir. Genel özellikleri ve uygulama alanları Sırların genel özelliklerini çalışarak gelir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Basit sır reçeteleri hazırlama ve uygulama Basit sırları hazırlamayı bilerek gelir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
4 Karmaşık sır reçeteleri hazırlama ve yorumlayabilme Sır reçetelerini yorumlamayı bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Sırların fırınlanması süreçleri Sırların fırınlama süreçlerini bilerek gelir Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Sır hatalarının değerlendirilmesi Sır hatalarını bilerek gelir Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Sır hatalarının giderilmesi yöntemleri Sır hatalarını bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sırların tüm özelliklerine çalışarak, reçete hazırlanması, seger formülü bilerek ara sınava girer Soru-Cevap
9 Artistik sırlar ve özellikleri Artistik sırları bilerek gelir Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Aventurin sır hazırlama ve uygulama Aventurin sırların özelliklerini bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Mat ve Krakle Sır hazırlama ve uygulama Mat ve krakle sırın özelliklerini bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
12 Bakır Kırmızısı sır hazırlama ve uygulama Bakır Kırmızısı sırın özelliklerini bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
13 Seladon ve Kül sırları hazırlama ve uygulama Seladon ve kül sırların özelliklerini bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
14 Kristal sır hazırlama ve uygulama Kristal sırların özelliklerini bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
15 Hazırlanan sırların sunumu Sunum hazırlayarak gelir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sırların uygulama çalışması değerlendirilmesi Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar