DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik STA   875 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bilim, bilimsel yöntem ve araştırma vb. temel kavramlar, Araştırmada problem bulma ve ifade etme, Hipotez yazma, Literatür tarama teknikleri Araştırma modelleri ve veri toplama teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilim kavramlarının tarihsel süreç içindeki dönüşümlerini kavrar.
2) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini kavrar.
3) Bilginin kaynaklarını açıklar.
4) Bilimsel araştırmada etik kuralların ne olduğunu kavrar.
5) Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıklarını açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi, bilim ve tarihsel süreç içindeki dönüşümleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilgi, bilim ve araştırma kavramı İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: Pozitivizm ve post-pozitivizm-Birinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: Pozitivizm ve post-pozitivizm-İkinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilgi edinme yolları-Birinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilgi edinme yolları-İkinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bilimde nedensellik İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bilim ve bilim insanı-Birinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bilim ve bilim insanı-İkinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bilimsel etik-Birinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bilimsel etik-İkinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıkları-Birinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıkları-İkinci Bölüm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar