DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tasarım Kuramı STA   868 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi edinme ve araştırma yöntemlerini kullanma.
2) Gösterge yaratabilme ve çözümleyebilme.
3) Edindiği bilgileri tasarımlarında uygulamaya dökebilecek diyalektik ilişkiyi kurabilme.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin içeriği üzerine bilgilenme, Örnek İnceleme, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Gösterge nedir, Göstergebilim kuramlarına genel bakış Örnek İnceleme, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
3 Gösterge nedir, Göstergebilim kuramlarına genel bakış Örnek İnceleme, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
4 Göstergebilim ve Anlamlandırma (Roland Barthes) Metafor, metonomi, mit, Örnek İnceleme, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
5 Göstergebilim ve Anlamlandırma (Roland Barthes) Metafor, metonomi, mit, Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
6 Göstergebilim ve Anlamlandırma (Roland Barthes) Düz anlam, yananlam, mit, punktum Örnek İnceleme, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Göstergebilim ve Anlamlandırma (Roland Barthes) Düz anlam, yananlam, mit, punktum Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
8 Ara Sınav Soru Hazırlama Proje / Tasarım
9 Göstergelerin farklı disiplinlerde kullanılış biçimleri, toplumsal uzlaşım faktörü çeşitli sanat disiplinlerinde belirgin göstergeler (Sinema-Tiyatro ve sahne sanatları) Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
10 Göstergelerin farklı disiplinlerde kullanılış biçimleri, toplumsal uzlaşım faktörü çeşitli sanat disiplinlerinde belirgin göstergeler (Sinema-Tiyatro ve sahne sanatları) Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
11 Göstergelerin grafik tasarım disiplininde kullanılış biçimleri, toplumsal uzlaşım faktörü - Görsel iletişimde belirgin göstergeler; basın ilanı, afiş ve logo gibi grafik tasarım ürünlerinde kullanılan göstergelerin incelenmesi (bu ürünlerin göstergebilim kuramına göre çözümlenmeleri) Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
12 Basın ilanı, afiş ve logo gibi grafik tasarım ürünlerinde kullanılan göstergelerin incelenmesi, çözümlenmesi Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
13 Basın ilanı, afiş ve logo gibi grafik tasarım ürünlerinde kullanılan göstergelerin incelenmesi, çözümlenmesi Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
14 Basın ilanı, afiş ve logo gibi grafik tasarım ürünlerinde kullanılan göstergelerin incelenmesi, çözümlenmesi Örnek İnceleme, Araştırma Soru-Cevap
15 Dönem Sonu Değerlendirmesi Soru Hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar