DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akıllı Mekan ve Malzemeler STA   863 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akıllı ve Etkileşimli Mekanlar kavram ve tanımları hakkında bilgi vermek, bu tür mekanların tasarımında farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını içeren bir sürecin gerekliliği ana düşüncesinin yerleşmesini sağlamak, farklı uygulama alanlarını tanıtarak, bu tür mekanların tasarımında kullanılabilecek en son teknolojilerle ilgili temel bilgileri öğrencilere sunmak.
Dersin İçeriği
Yaşanılan mekanlarda sağlık ve konfor açısından doğal imkanlardan yararlanma, sorunların ekolojik ve sürdürebilir yöntemlerle çözümlenmesi, tasarım ve uygulamada alınacak tedbirler, yarının yaşamı, bu süreçte ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan akıllı malzeme, sistem, yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akıllı Mekan ve malzeme alanındaki kavramları tanımlayabilecektir.
2) Akıllı ve Etkileşimli Mekanın temel bileşenlerini tanıyabilecektir.
3) İç mekan tasarlamada ekolojik muhakeme ve yaklaşımlar ile yenilenebilir enerjileri kullanan sürdürülebilir çözümler ve ''Yeşil Bina'' kavramı konularında bilgi sahibi olacaklar.
4) Akıllı mekanların sosyal ve ekonomik etkilerini yorumlayabilecektir.
5) Edindikleri bilgileri tasarladıkları mekan ya da objelere uyarlayabilecektir.
6) Teknolojinin farklı fonksiyonlardaki iç mekan tasarımlarını akıllı malzemeler yardımıyla nasıl değiştirebildiğini saptayabilecektir.
7) Fiziksel çevre ve dijital çevre arasındaki farkı kavrayabilecektir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akıllı bina ve malzeme konularına genel bakış, temel kavramlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 Akıllı binalarda teknoloji altyapıları ve sürdürülebilir tasarımlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Akıllı mekan sistemlerini oluşturan öğeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Akıllı mekanların sosyal ve ekonomik etkileri.Çalışma çevrelerinde gelecek yaklaşımları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Teknoloji entegre uygulamalar hakkında temel bilgiler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Yapı teknolojilerinin gelişimi, tarihçe ve temel kavramlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Akıllı binalarda kullanılan malzemeler: Kromik malzemeler, Piezoelektrik malzemeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Akıllı binalarda kullanılan malzemeler: Faz değiştiren malzemeler (FDM), Adezyon değiştiren malzemeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Akıllı binalarda kullanılan malzemeler: Şekil bellek alaşımları (FBA), Diğer akıllı malzemeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Yeşil bina, çevre dostu binalar hakkında temel bilgiler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Enerji etkin binalar, yenilenebilir enerji kaynakları, temel bilgiler. Kontrol ve otomasyon sistemleri hakkında temel bilgiler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Sistem tasarımı nedir, sistem entegrasyonu ve tasarım, temel bilgiler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Akıllı binalar ve kinetik mimari, temel bilgiler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Akıllı kentler, akıllı topluluklar, uygulamalar, temel bilgiler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar