DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Tasarımı STA   843 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim alanı ve tasarım alanına ait teorik, uygulamaları bilgileri saptar, fikirler arasında bağlantı kurar.
2) Görme, bakma, dönüştürme ve özgünleştirme ile yeniden tasarlama becerilerini geliştirir.
3) İletişim tasarımına ait farklı kültürel etkinlik ve çalışmaları gözden geçirir, sorgular, eleştirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve ders içeriği hakkında bilgi verme Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
2 İletişim ve tasarım kavramlarının tanımlanması Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
3 İletişim ve tasarım alanlarının ilişkisi hakkında bilgi verme Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
4 Görsel İletişim tasarımı Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
5 Görsel iletişim tasarımının kuramsal temelleri Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
6 Görsel iletişim tasarımının ilkeleri Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
7 Görsel iletişim tasarımının teknikleri Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sunum hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
9 Göstergebilimine giriş Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
10 Göstergebilimin temel kavramları Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
11 Göstergebilimin temel kavramları Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
12 Gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
13 Görsel iletişimin işaret, sembol ve göstergelerinin incelenmesi Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek tasarım çalışmalarının göstergelerinin incelenmesi Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
15 Örnek tasarım çalışmalarının göstergelerinin incelenmesi Araştırma-İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar