DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Tipografi STA   839 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Harflerin belirli özelliklerinin ayırt edilmesi, font içindeki görsel ilişkiler, mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi, tipografik tasarımda karşılaşılan espas kavramı, noktalama işaretleri, metin düzenlemeleri gibi bazı teknik ayrıntıların ve yazıyı doğru kullanma kurallarının öğretilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Algılamada etken olan uyarı öğelerinin (ritm, leke, denge, kompozisyon, renk, tipografi gibi) iletişim değerleri açısından, psikolojik boyutu ile birlikte ele alınarak tasarım bağlamında yazının okunabilirliğinin kavranması ve algılanabilirlik ile ilgili kurallar verilir ve uygulamalar yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarım problemini tanımlar.
2) Araştırma ve gözlem becerilerini geliştirir.
3) Problem odağında çeşitli, farklı çözümler önerir.
4) Yaratıcı çözüm/fikir üretme yöntemlerini tanımış olur.
5) Grafik tasarıma ilişkin projelendirme esaslarına ve tekniklerine hakim olur.
6) Mesleki anlatım ve görselleştirme tekniklerini uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş, tanışma, ders planı hakkında bilgi verilmesi. Araştırma İnceleme Anlatım
2 Tipografinin Tanımı, Kuralları ve Terimleri I - Örnekler eşliğinde anlatım ve uygulama için giriş. Araştırma İnceleme Anlatım
3 Uygulama eskizleri Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
4 Uygulama eskizleri Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
5 Uygulama eskizleri Eskiz Çalışmaları
6 Eskizlerin değerlendirilmesi Uygulama ve Değerlendirme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
7 Uygulama ve Değerlendirme Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
9 Farklı fontların incelenmesi, yazı karakterlerinin sınıflandırılması ve farklılıkların değerlendirilmesi light, medium, bold, black, italik, regular vb. Araştırma İnceleme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
10 Dikkat çekici, ilgi uyandırıcı yazı uygulamalarının yapımı ve tipografik uygulamalarda yazı karakterlerinin rengi, ölçüsü, ağırlığı ve stillerinin değerlendirilmesi Araştırma İnceleme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
11 Güncel tipografi yaklaşımlarının örneklerle incelenmesi Araştırma İnceleme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
12 Yeni yaklaşımlar doğrultusunda proje konusu belirleme Araştırma İnceleme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
13 Uygulama eskizleri Uygulama ve Değerlendirme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
14 Uygulama eskizleri Uygulama ve Değerlendirme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
15 Uygulama ve Değerlendirme Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar