DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygur Türkçesi TDE1   890 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Eski Türkçe içerisinde Uygurca dönemi metinlerinin dil özelliklerini tanımak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tarihi bir Türk yazı dili olarak Uygurca metinlerin tanınması ve incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uygurca metinlerin dil tarihi bakımından yerini tanır.
2) Uygurca metinlerde kullanılan alfabeleri tanır.
3) Uygurca metinlerin sözvarlığını tanır.
4) Uygurca metinlerin ses bilgisi ve biçim bilgisi bakımından ayırıcı özelliklerini kavrar.
5) Uygurca dönemi metinlerini diğer tarihi yazı dilleri ile açıklar.
6) Türk kültür tarihinde Uygurca dönemini ve izlerini değerlendirir.
7) Uygurca metinlerde kullanılan alfabeleri ayırt eder.
8) Uygurca metinlerin dil tarihi bakımından yerini ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski Türkçe içerisinde Uygurca döneminin özellikleri, kaynaklar. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Uygurca metinler, metinlerin nitelikleri, metinlerde kullanılan alfabeler ve kaynakları; dönem metinlerine yansıyan inanç çevreleri. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Uygur alfabesinin yazım özellikleri. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Altun Yaruk metni üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Altun Yaruk metni üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Altun Yaruk metni üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Huastuanift metni üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Huastuanift metni üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Budist ve Maniheist çevre Uygur şiirinden örnekler üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Budist ve Maniheist çevre Uygur şiirinden örnekler üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Kuanşiim Pusar üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 İyi Kalpli ve Kötü Kalpli Prens Hikayesi üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 İyi Kalpli ve Kötü Kalpli Prens Hikayesi üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 İyi Kalpli ve Kötü Kalpli Prens Hikayesi üzerinde harfçevrimi, çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar