DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygur Türkçesi TDE1   890 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Eski Türkçe içerisinde Uygurca dönemi metinlerinin dil özelliklerini tanımak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tarihi bir Türk yazı dili olarak Uygurca metinlerin tanınması ve incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uygurca metinlerin dil tarihi bakımından yerini tanır.
2) Uygurca metinlerde kullanılan alfabeleri tanır.
3) Uygurca metinlerin sözvarlığını tanır.
4) Uygurca metinlerin ses bilgisi ve biçim bilgisi bakımından ayırıcı özelliklerini kavrar.
5) Uygurca dönemi metinlerini diğer tarihi yazı dilleri ile açıklar.
6) Türk kültür tarihinde Uygurca dönemini ve izlerini değerlendirir.
7) Uygurca metinlerde kullanılan alfabeleri ayırt eder.
8) Uygurca metinlerin dil tarihi bakımından yerini ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)