DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi TDE   883 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Osmanlı Türkçesi üzerine verilen klasik dillbilgisi bilgilerinin dışına çıkarak, 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin genel özelliklerini kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri, Osmanlı Türkçesi terimi, Osmanlı Türkçesinin dönemleri, çeviriyazı metinler, Latin harfli dilbilgisi kitapları ve sözlükler, 16. yüzyıl Türkçesi, 17. yüzyıl Türkçesi ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Türk dili tarihinde ilk yapma dil: Baleybelen bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlı tarihini genel olarak tanır.
2) Osmanlı Türkçesini genel olarak tanır.
3) Osmanlı Türkçesinin Türk dil tarihi içerisindeki yerini tanır.
4) Osmanlı Türkçesinin yazım bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
5) Osmanlı Türkçesinin dilbilgisi bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
6) Osmanlı Türkçesinin sesbilgisi bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
7) Osmanlı Türkçesinin sözvarlığı bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
8) Osmanlı toplumunun çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıda olduğunu kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Türkçesinin Türk dil tarihi içerisindeki yerini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
2 Osmanlı Türkçesi terimini ve terim üzerine yapılan tartışmaları değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
3 Osmanlı Türkçesinin dönemlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
4 Osmanlı Türkçesi çeviriyazılı metinleri, Latin harfli dilbilgisi kitaplarını ve sözlükleri değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
5 Çeviriyazılı metinler üzerinden 16. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
6 Çeviriyazılı metinler üzerinden 16. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
7 Çeviriyazılı metinler üzerinden 16. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Çeviriyazılı metinler üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
10 Çeviriyazılı metinler üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
11 Çeviriyazılı metinler üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
12 Evliya Çelebi Seyahatnamesi üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
14 Türk dili tarihinde ilk yapma dil olan Baleybelen'i tanır. Kaynak okuma Anlatım
15 Genel değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar