DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Türkçesinin Türk dil tarihi içerisindeki yerini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
2 Osmanlı Türkçesi terimini ve terim üzerine yapılan tartışmaları değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
3 Osmanlı Türkçesinin dönemlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
4 Osmanlı Türkçesi çeviriyazılı metinleri, Latin harfli dilbilgisi kitaplarını ve sözlükleri değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
5 Çeviriyazılı metinler üzerinden 16. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
6 Çeviriyazılı metinler üzerinden 16. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
7 Çeviriyazılı metinler üzerinden 16. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Çeviriyazılı metinler üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
10 Çeviriyazılı metinler üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
11 Çeviriyazılı metinler üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
12 Evliya Çelebi Seyahatnamesi üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi üzerinden 17. yüzyıl Türkçesini tanır. Kaynak okuma Anlatım
14 Türk dili tarihinde ilk yapma dil olan Baleybelen'i tanır. Kaynak okuma Anlatım
15 Genel değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar