DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi TDE   883 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Osmanlı Türkçesi üzerine verilen klasik dillbilgisi bilgilerinin dışına çıkarak, 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin genel özelliklerini kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri, Osmanlı Türkçesi terimi, Osmanlı Türkçesinin dönemleri, çeviriyazı metinler, Latin harfli dilbilgisi kitapları ve sözlükler, 16. yüzyıl Türkçesi, 17. yüzyıl Türkçesi ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Türk dili tarihinde ilk yapma dil: Baleybelen bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlı tarihini genel olarak tanır.
2) Osmanlı Türkçesini genel olarak tanır.
3) Osmanlı Türkçesinin Türk dil tarihi içerisindeki yerini tanır.
4) Osmanlı Türkçesinin yazım bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
5) Osmanlı Türkçesinin dilbilgisi bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
6) Osmanlı Türkçesinin sesbilgisi bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
7) Osmanlı Türkçesinin sözvarlığı bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
8) Osmanlı toplumunun çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıda olduğunu kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)