DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Şiiri Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması II TDE   878 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin günümüz Türk şiiri ile klasik Türk edebiyatı arasındaki ilişkiyi görmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Ahmet Haşim, Yahya Kemal; Necati Cumalı, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin, Ceyhun Atıf Kansu, Enver Gökçe, Can Yücel, Süreyya Berfe, Refik Durbaş, Gülten Akın; İlhan Geçer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Bakiler, Bahattin Karakoç, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Dilaver Cebeci, Yahya Akengin, Abdurrahim Karakoç, Ali Akbaş; Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Ebubekir Eroğlu, İsmet Özel, Nurullah Genç; Hilmi Yavuz, Sefa Kaplan, Güven Turan işlenmektedir. Ayrıca konuyla ilgili bilimsel araştırma ve makaleler belirlenip değerlendirilmesinin yapılmasına çalışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günümüz Türk şairlerinin şiirlerinde eski şiir geleneğimizi ayırt eder.
2) Geleneğin günümüz Türk şiirini besleyen etkilerini kavrar.
3) Gelenek etkisinde kalan şairleri tanır.
4) Eserlerde geleneğin izini sürme yöntemlerini kavrar.
5) Gelenek etkisindeki şairlerin şiirlerini değerlendirir.
6) Geleneğin şiire yansımaları konusunda yapılmış çalışmaları kavrar.
7) Eski şiir geleneğimiz ile yazılmış şiirleri ayıt eder.
8) Gelenek etkisinde yazılmış eserleri ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ahmet Haşim, Yahya Kemal Kaynak Okuma Anlatım
2 Necati Cumalı, Ahmet Arif, Kaynak Okuma Anlatım
3 Hasan Hüseyin, Ceyhun Atıf Kansu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Enver Gökçe, Can Yücel Kaynak Okuma Anlatım
5 Süreyya Berfe, Refik Durbaş Kaynak Okuma Anlatım
6 Gülten Akın; İlhan Geçer Kaynak Okuma Anlatım
7 Bekir Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Bakiler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Bahattin Karakoç, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kaynak Okuma Anlatım
10 Dilaver Cebeci, Yahya Akengin, Kaynak Okuma Anlatım
11 Abdurrahim Karakoç, Ali Akbaş Kaynak Okuma Anlatım
12 Abdurrahim Karakoç, Ali Akbaş Kaynak Okuma Anlatım
13 Ebubekir Eroğlu, İsmet Özel, Nurullah Genç Kaynak Okuma Anlatım
14 Hilmi Yavuz, Sefa Kaplan Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Güven Turan, Enis Batur Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar