DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hakasça TDE   868 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bir Türk dili olan Hakascayı sesbilgisi, biçimbilgisi ve genel sözvarlığı açısından tanımak, diğer dil ve lehçelerle ilişkisini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Hakas Türkleri, Hakas Türklerinin tarihi, kültürleri, Hakascanın Türk dilleri arasındaki yeri ve grameri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hakas Türklerini tanır.
2) Hakas Türkçesi yazı dilini oluşturan tarihi, siyasi ve kültürel ortamı kavrar.
3) Hakascanın diğer Türk dilleriyle olan ilişkisini kavrar.
4) Hakas Türkçesi alfabesini tanır ve bu alfabeyle yazılmış metinleri analiz eder.
5) Hakas Türkçesi yazı diliyle ilgili çalışmaları kavrar.
6) Hakas Türkçesi yazı dilinin özelliklerini kavrar.
7) Hakas Türkçesi yazılı ürünlerine ilişkin söz varlığı konusunu kavrar.
8) Hakas Türkçesine ilişkin özellikleri diğer dönem ve sahalarla değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)