DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Uygur Türkçesi TDE   844 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Modern Türk lehçelerinden Yeni Uygurcayı bütün yönleri ile tanımak, anlamak, gramerini bilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yeni Uygurcanın tanınması ve incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern Türk lehçeleri içerisinde Yeni Uygurcanın yerini kavrar.
2) Yeni Uygurca metinleri kavrar.
3) Yeni Uygurcanın ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözvarlığını açıklar.
4) Yeni Uygurca sözlük, gramer ve kaynak eserleri tanır.
5) Yeni Uygur edebiyatını tanır.
6) Tarihi yazı dilleri ile Yeni Uygurca arasındaki ilişkileri ayırt eder.
7) Tarihi yazı dilleri ile Yeni Uygurca arasındaki farkı açıklar.
8) Yeni Uygurcanın ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözvarlığını ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk lehçeleri içerisinde Yeni Uygurcanın yeri, özellikleri, kaynaklar. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Yeni Uygurca için kullanılan alfabeler, imla. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Yeni Uygurcanın sesbilgisi özellikleri. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Yeni Uygurcanın biçim bilgisi özellikleri. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Yeni Uygurca metinler üzerinde çevriyazı, çeviri, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar