DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Uygur Türkçesi TDE   844 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Modern Türk lehçelerinden Yeni Uygurcayı bütün yönleri ile tanımak, anlamak, gramerini bilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yeni Uygurcanın tanınması ve incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern Türk lehçeleri içerisinde Yeni Uygurcanın yerini kavrar.
2) Yeni Uygurca metinleri kavrar.
3) Yeni Uygurcanın ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözvarlığını açıklar.
4) Yeni Uygurca sözlük, gramer ve kaynak eserleri tanır.
5) Yeni Uygur edebiyatını tanır.
6) Tarihi yazı dilleri ile Yeni Uygurca arasındaki ilişkileri ayırt eder.
7) Tarihi yazı dilleri ile Yeni Uygurca arasındaki farkı açıklar.
8) Yeni Uygurcanın ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözvarlığını ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)