DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri II TDE   840 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eski ve yeni müelliflerin divan ve mesnevi şerhlerini okuyup inceleyerek, öğrencinin şerh metinlerini tanıması ve birikimini geliştirmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste Tahirül-Mevlevi Mesnevi Şerhi Abdulbaki Gölpınarlı Mesnevi Şerhi Ahmed Avni Konuk'un Mesnevi-i Şerif Şerhi Sudi-i Bosnevi Hafız Divanı Şerhi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan Fuzuli Divanı Şerhi işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Türk kültür ve edebiyatındaki şerh eserlerini tanır.
2) Eskiden medreselerde okutulan Mesnevi-i Manevi, Bostan ve Gülistan, Divan-ı Hafız şerhlerini tanır.
3) Mevlana'nın Mesnevisi'nin 18 beytini kavrar
4) Mevlana'nın Mesnevisi'nin şerhlerinin karşılaştırılmasıyla şarihleri, birikimleriyle tanır.
5) Mesnevi şerh yöntemlerini kavrar.
6) Şerh ile ilgili çalışmaları tanır.
7) Şerh, tercüme kavramlarını ayırt eder.
8) Geleneksel şerh ile modern şerh arasındaki farkları kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neşati, nihanuz redifli gazel, Alparslan Kaynak Okuma Anlatım
2 Naili, Ta cilvegeh-i berk-i bela hırmenümüzdür Kaynak Okuma Anlatım
3 Naili'nin naz redifli gazeli, Alparslan Kaynak Okuma Soru-Cevap
4 Şeyh Galip'in gelür redifli gazeli, Alparslan Kaynak Okuma Anlatım
5 Şeyh Galip'in pervane redifli gazeli, Alparslan Kaynak Okuma Anlatım
6 Fuzuli, Ey melek-sima ki senden özge hayrandur sana Kaynak Okuma Anlatım
7 Fuzuli, Ab-ı hayat-ı laline ser-çeşme-i can teşnedür Kaynak Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Naili, Yem-i ateş-huruş-ı dilde oldukça sükun peyda Kaynak Okuma Anlatım
10 Nedim, Sakiya huşum alan zemzeme-i çenk midür Kaynak Okuma Tartışma
11 Şeyh Galip, Aşk ateş-i tecelli-Mansurdur bana Kaynak Okuma Anlatım
12 Şeyh Galip, Yine zevrak-ı derunum kırılup kenare düşdi Kaynak Okuma Anlatım
13 Baki, Bahariye kasidesi Kaynak Okuma Anlatım
14 Ahmed Paşa, Yine biçare gönül hasret ile yare gider Kaynak Okuma Anlatım
15 Ahmed Paşa, İtdi zamane canumı benden dirig Kaynak Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar