DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neşati, nihanuz redifli gazel, Alparslan Kaynak Okuma Anlatım
2 Naili, Ta cilvegeh-i berk-i bela hırmenümüzdür Kaynak Okuma Anlatım
3 Naili'nin naz redifli gazeli, Alparslan Kaynak Okuma Soru-Cevap
4 Şeyh Galip'in gelür redifli gazeli, Alparslan Kaynak Okuma Anlatım
5 Şeyh Galip'in pervane redifli gazeli, Alparslan Kaynak Okuma Anlatım
6 Fuzuli, Ey melek-sima ki senden özge hayrandur sana Kaynak Okuma Anlatım
7 Fuzuli, Ab-ı hayat-ı laline ser-çeşme-i can teşnedür Kaynak Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Naili, Yem-i ateş-huruş-ı dilde oldukça sükun peyda Kaynak Okuma Anlatım
10 Nedim, Sakiya huşum alan zemzeme-i çenk midür Kaynak Okuma Tartışma
11 Şeyh Galip, Aşk ateş-i tecelli-Mansurdur bana Kaynak Okuma Anlatım
12 Şeyh Galip, Yine zevrak-ı derunum kırılup kenare düşdi Kaynak Okuma Anlatım
13 Baki, Bahariye kasidesi Kaynak Okuma Anlatım
14 Ahmed Paşa, Yine biçare gönül hasret ile yare gider Kaynak Okuma Anlatım
15 Ahmed Paşa, İtdi zamane canumı benden dirig Kaynak Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar