DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri II TDE   840 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eski ve yeni müelliflerin divan ve mesnevi şerhlerini okuyup inceleyerek, öğrencinin şerh metinlerini tanıması ve birikimini geliştirmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste Tahirül-Mevlevi Mesnevi Şerhi Abdulbaki Gölpınarlı Mesnevi Şerhi Ahmed Avni Konuk'un Mesnevi-i Şerif Şerhi Sudi-i Bosnevi Hafız Divanı Şerhi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan Fuzuli Divanı Şerhi işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Türk kültür ve edebiyatındaki şerh eserlerini tanır.
2) Eskiden medreselerde okutulan Mesnevi-i Manevi, Bostan ve Gülistan, Divan-ı Hafız şerhlerini tanır.
3) Mevlana'nın Mesnevisi'nin 18 beytini kavrar
4) Mevlana'nın Mesnevisi'nin şerhlerinin karşılaştırılmasıyla şarihleri, birikimleriyle tanır.
5) Mesnevi şerh yöntemlerini kavrar.
6) Şerh ile ilgili çalışmaları tanır.
7) Şerh, tercüme kavramlarını ayırt eder.
8) Geleneksel şerh ile modern şerh arasındaki farkları kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)