DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı II TDE   832 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Fecr-i Ati dönemi metinleriyle şiir kuramı oluşturmak ve dönemin şiirini tanımaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Fecr-i Ati döneminde şiir üzerine ileri sürülen görüşleri incelemek, metinler aracılığıyla şiir kuramını tanımaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fecr-i Ati şiirini tanır
2) Fecr-i Ati şiirini kavrar
3) Fecr-i Ati'nin özelliklerini sıralar.
4) Fecr-i Ati'nin özelliklerini sıralar.
5) Fecr-i Ati şiirinden örnekler sunar
6) Fecr-i Ati şiirinden örnekler sunar
7) Metinler aracılığıyla şiir kuramını tanır.
8) Şiir analizi yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat yazıları Kaynak okuma Anlatım
2 Lisan-ı Şiir Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Cenap Şehabettin, Şiir Nedir Tabiata Karşı Şair Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Ali Ekrem, Şiirimiz Kaynak okuma Tartışma
5 Ali Ekrem, Şiirimiz Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Cenap Şehabettin, Sembolizm Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Cenap Şehabettin, Sembolizm Kaynak okuma Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Hece Aruz Tartışmaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Hece Aruz Tartışmaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hecenin gelişimi ve aruzun yerini alması Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Hecenin gelişimi ve aruzun yerini alması Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Beş Hececiler ve şiir Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Yahya Kemal ve şiir Kaynak okuma Tartışma
15 Dönemin değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar