DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı II TDE   830 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemi yazarlarının makale ve kitap halindeki eserlerinde yer alan roman ve öykü konusundaki görüşlerin incelenmesi ve bu türlere ilişkin kuramsal birikim oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Servet-i Fünun dönemi, Fecri Ati romanı Milli Edebiyat romanı, her üç dönem romancıları, roman türü üzerine dönem sanatçılarının görüşleri, tek tek sanatçıları ve toplamda kadroları, romanın gösterdiği seyirdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Servet-i Fünun dönemi romanını tanır.
2) Fecr-i Ati dönemi romanını tanır
3) Milli edebiyat dönemi romanını tanır
4) Her üç dönem romancılarını tanır.
5) Roman türü üzerine dönem sanatçılarının görüşlerini kavrar.
6) Tek tek sanatçıları tanır.
7) Bu dönemde romanın gösterdiği seyri kavrar.
8) Genel değerlendirme yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tevfik Fikret, Romanların Tesiri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Klasikler Meselesi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Klasikler Meselesi ve tartışmalar Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Hüseyin Cahit'ten Roman üzerine yazılar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ara Nesil'de Roman Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Ara Nesil'de roman Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Hüseyin Rahmi ve Roman Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ali Canip Yöntem, Romanesk Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ömer Seyfettin ve Roman Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Refik Halit, Yakup Kadri'de roman Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Dönemin roman anlayışının değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dönemin roman anlayışının değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönemin roman anlayışının değerlendirme sonuçları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar