DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler I TDE1   891 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk öykücülüğünün gelişimini; klasik ve kuramsal inceleme yöntemleriyle birlikte değerlendirmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Türk öykücülüğünün gelişimini; klasik ve kuramsal inceleme yöntemleriyle birlikte değerlendirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebi bir tür olarak öyküyü tanır.
2) Edebi bir tür olarak öyküyü kavrar.
3) Öykü türünün tarihi gelişimini kavrar.
4) Türk öykücülüğünün gelişimini klasik inceleme yöntemleriyle birlikte değerlendirir.
5) Türk öykücülüğünün gelişimini kuramsal inceleme yöntemleriyle birlikte değerlendirir.
6) Türk öykücülüğünü tartışır.
7) Öykü analizi yapar.
8) Öykü analizi yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öykü üzerine tanımlar, kavramlar ve yorumlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öykü üzerine tanımlar, kavramlar ve yorumlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Edebiyatımızda ilk öyküler ve yazarları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 XIX. yüzyıl öykücülüğü üzerine yapılmış çalışmalar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 XIX. yüzyıl öykücülüğü üzerine yapılmış çalışmalar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yorumlar, değerlendirmeler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yorumlar, değerlendirmeler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 XX. yüzyılın başlarında Türk öykücülüğü Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 XX. yüzyılın başlarında Türk öykücülüğü Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Metin inceleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Metin inceleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Öykü türlerinin değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yorumlar, değerlendirmeler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yorumlar, değerlendirmeler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar