DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi TDE1   800 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı doktora öğrencilerine teze ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmak ve ilgili akademik gelişmelerden haberdar ederek alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği tez döneminde olan doktora öğrencilerine teze ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, danışman yönetiminde öğrenciyi yönlendirmek, öğrencinin çalışmalarını takip etmek, tez yazım sürecinde onlara rehberlik etmek ve akademik birikimi paylaşarak zorluk yaşanılan süreçlerde öğrenciye gerekli desteği sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanına ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde kavrar.
2) Alanına ilişkin gerekli olan bilgi ve birikimi kullanır.
3) Alan çalışması sırasında karşılaştığı problemleri belirtir.
4) Danışman yönetiminde araştırma çıktılarını sıralar.
5) Edindiği yöntem bilgisi ile problemleri analiz eder.
6) Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7) Alan araştırmasına katkı sağlayacak literatür bilgisinin önemini fark eder.
8) Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi sistematik bir şekilde yorumlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynakların taranması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kaynakların taranması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kaynakların taranması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Performans Değerlendirmesi
9 Veri analizi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Veri analizi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Veri analizi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Veri analizi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Veri analizi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Veri analizi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Veri analizi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar