DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Şiirinin Meseleleri II TDE   896 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk halk şiirinin oluşumunu ve anonim Türk halk edebiyatı nazım türlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Anonim Türk halk edebiyatı nazım türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dini-tasavvufi halk şiirinin oluşumunu kavrar.
2) Dini-tasavvufi halk şirinin ilk temsilcilerinin şiirlerini analiz eder.
3) Dini-tasavvufi halk şiirinin genel özellikleri yorumlar.
4) Nutuk, devriye, şathiyye, ilahi ve nefes türlerinin metinlerini analiz eder.
5) Deme, tevhid, münacaat, naat ve mevlid türlerinin metinlerini analiz eder.
6) Aşıklık geleneği ve aşık şiirinin oluşumunu açıklar.
7) Aşık şiirinin genel özelliklerini kavrar.
8) Aşık şiirinde heceli ve aruzlu şekilleri tahlil eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dini-tasavvufi halk şirinin oluşumunu hazırlayan koşullar Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Dini-tasavvufi halk şirinin oluşumunu hazırlayan koşullar Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Dini-tasavvufi halk şirinin ilk temsilcilerinin eserleri Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Dini-tasavvufi halk şiirinin genel özellikleri Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Dini-tasavvufi halk şiirinde biçim ve tür Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Nutuk, devriye, şathiyye, ilahi, nefes, deme türlerinin metin tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Tevhid, münacaat, naat, mevlid türlerinin metin tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Aşıklık geleneği ve aşık şiirinin oluşumu Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Aşıklık geleneği ve aşık şiirinin oluşumu Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Aşık şiirinin genel özellikleri Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Aşık şiirinin genel özellikleri Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Aşık şiirinde biçim ve tür Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Aşık şiirinde heceli ve aruzlu şekiller Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Aşık şiirinde heceli ve aruzlu şekiller Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar