DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Şiirinin Meseleleri I TDE   893 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk halk şiirinin oluşumunu ve anonim Türk halk edebiyatı nazım türlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Anonim Türk halk edebiyatı nazım türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İslamiyet öncesi Türk halk şiirini tahlil eder.
2) Mani türüyle ilgili şiirleri yorumlar.
3) Türkü türüyle ilgili metinleri yorumlar.
4) Ağıt türüyle ilgili metinleri yorumlar.
5) Ninni türüyle ilgili metinleri yorumlar.
6) Anonim halk şiiri türlerini biçim biçim ve içerik açısından tahlil eder.
7) Sözlü kültür ortamından derlenen türler arasındaki geçişleri kavrar.
8) Nazım türü ve nazım şekli özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İslamiyet öncesi Türk halk şiirine tür ve şekil açısından genel bakış Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 İslamiyet sonrası anonim halk şiirine genel bakış Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Mani türünün biçimsel ve içeriksel tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Türkü türünün biçimsel ve içeriksel tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Ağıt türünün biçimsel ve içeriksel tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Ninni türünün biçimsel ve içeriksel tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Anonim halk şiiri türlerinin ezgi boyutu Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Sözlü kültür ortamından derlenen türler arasındaki geçişler Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Sözlü kültür ortamından derlenen türler arasındaki geçişler Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Nazım şekli ya da nazım türü olma niteliklerini belirleyen unsurlar Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Nazım şekli ya da nazım türü olma niteliklerini belirleyen unsurlar Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Türk halk şiirinde biçim ve tür sorunu Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Türk halk şiirinde biçim ve tür sorunu Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Türk halk şiirinde biçim ve tür sorunu Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar