DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygur Edebiyatı TDE   890 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Uygur Edebiyatına ait yazılı ürünleri, dönemin edebi türlerini, bu türlerin özelliklerini tanıtmak, edebi ürünlerin dönemin kültürü ve günlük yaşamını ne derece yansıttığını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Uygurlar (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafyası, siyasi ve idari yapısı, inanç sistemleri), Uygurlar döneminde oluşan edebiyat, Uygur edebiyatına genel bakış, Uygur Edebiyatının türleri, bu türlerin tanıtımı ve örneklerinin incelenmesi, bu ürünlerin edebiyat bilimi bakımından değerlendirilmesi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uygur edebiyatı terimini ve terimin kapsamını kavrar.
2) Uygur edebiyatını oluşturan tarihi, siyasi ve kültürel ortamı tanır.
3) Uygurların bağlı oldukları inanç sistemlerini kavrar.
4) Uygurların Budizm, Manihaizm ve Hıristiyanlık dinlerine bağlanmalarının edebiyata etkisini kavrar.
5) Uygur edebiyatının türlerini ve özelliklerini kavrar.
6) Uygur edebiyatının ürünlerini tanır.
7) Uygur edebiyatı ve edebiyatı oluşturan temel konuları kavrar.
8) Uygur edebiyatı ile diğer dönem ve sahalardaki edebiyatları değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İslamlık Öncesi Türk Edebiyatı Tarihi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çeviribilim ve çeviri edebiyatı kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Uygur Edebiyatında Nesir kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Uygur Edebiyatında nesir türleri: Sutralar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Uygur Edebiyatında nesir türleri: Sutralar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sutralarda kurgu unsurları: kişiler, olay örgüsü, zaman, mekan vb. kaynak okuma
7 Uygur Edebiyatında nesir türleri: Vinayalar kaynak okuma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Uygur Edebiyatında nesir türleri: Vinayalar kaynak okuma
10 Uygur Edebiyatında nesir türleri: Abidarmalar kaynak okuma
11 Uygur Edebiyatında nesir türleri: Abidarmalar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Uygur Edebiyatında nazım türleri kaynak okuma
13 Uygur Edebiyatında nazım türleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Nazımda yapı unsurları: nazım birimi, ölçü, kafiye vb. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Uygur Edebiyatında mektup türü kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar