DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlük Bilimi ve Türk Sözlükçülüğü TDE   888 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sözlük bilimi ile ilgili kavram, ilke ve yöntemleri bilme; Türk sözlükçülüğünün gelişimini bilme; Türkçenin sözlüklerinin sözlük bilimi ilke ve yöntemlerine göre değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste sözlük bilimi ile ilgili kavram, ilke ve yöntemler; sözlük kullanıcı ilişkisi; sözlüğün amacı; sözlük türleri; Türk sözlükçülüğünün gelişimi konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sözlükbilim kavramlarını tanır.
2) Sözlükbilim ilke ve yöntemlerini kavrar.
3) Sözlük türlerini tanır.
4) Sözlük ve kullanıcı lişkisini kavrar.
5) Türk sözlükçülüğünün gelişimini kavrar.
6) Türkçenin tarihi ve güncel sözlüklerini tanır.
7) Türkçenin sözlüklerini karşılaştırır.
8) Sözlükleri sözlükbilim ilke ve yöntemlerine göre dğerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı ve işlenişini tanır. Kaynak okuma Anlatım
2 Sözlük bilimi tanımı ve kapsamını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
3 Sözlük biliminin tarihi gelişimi kavrar. Kaynak okuma Anlatım
4 Sözlük bilimi kuram, ilke ve yöntemlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
5 Sözlük bilimi kuram, ilke ve yöntemlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
6 Sözlük bilimi kuram, ilke ve yöntemlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
7 Sözlük bilimi kuram, ilke ve yöntemlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Türk sözlükçülüğü ve tarihi gelişimini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
10 Türk sözlükçülüğü ve tarihi gelişimini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
11 Türk sözlükçülüğü ve tarihi gelişimini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
12 Sözlük bilimi ilke ve yöntemlerine göre Türkçe sözlükleri değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
13 Sözlük bilimi ilke ve yöntemlerine göre Türkçe sözlükleri değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
14 Sözlük bilimi ilke ve yöntemlerine göre Türkçe sözlükleri değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
15 Sözlük bilimi ilke ve yöntemlerine göre Türkçe sözlükleri değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar