DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri II TDE   886 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk Halk Edebiyatı nesir türleri içinde yer alan efsane, halk hikayesi ve efsanelerin tarihi gelişimi, biçim, içerik, dil ve üslup özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Efsane, halk hikayesi ve efsane türüyle ilgili çalışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fıkra türüyle ilgili tahlil yöntemlerini yorumlar.
2) Fıkra türünde yapılan tezler, kitaplar ve makalelerdeki tahlil yöntemlerini kavrar.
3) Halk Edebiyatının fıkra metinlerini inceleyip değerlendirir.
4) Halk Edebiyatındaki Türk seyirlik oyunlarını kavrar.
5) Halk Edebiyatındaki Türk seyirlik oyunlarının metinlerini inceleyip değerlendirir.
6) Halk edebiyatının masal türünü kavrar.
7) Halk Edebiyatının masal metinlerini inceleyip değerlendirir.
8) Halk Edebiyatının efsane metinlerini inceleyip değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Halk Edebiyatının nesirle söylenmiş türlerinin genel özellikleri. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Türk Halk Edebiyatının nesrinin tarihi gelişimini anlatan makalelerin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Türk Halk Edebiyatının nesir örneklerinin biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Türk Halk Edebiyatındaki nesir türleriyle ilgili yapılan çalışmaların tanıtılması. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Masal türünün genel özellikleri, biçim, içerik dil ve üslup özellikleri. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Masal metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen makalelerin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Masal metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen makalelerin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Masal metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen kitap ve tezlerin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Efsane türünün genel özellikleri, biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Efsane metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen makalelerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Efsane metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen makalelerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Efsane metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen kitap ve tezlerin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Efsane metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen kitap ve tezlerin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Efsane metinlerini kuramsal çerçevede inceleyen kitap ve tezlerin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar